In voorbereiding


De ontwikkeling bevindt zich op dit moment nog in een pril stadium. Om de bouw van de gewenste woningen mogelijk te maken, zal nog een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. Op 13 juli 2016 is er een informatie avond voor omwonenden geweest. Hier zijn een aantal opmerkingen en aanbevelingen naar voren gebracht. Samen met een hiervoor opgerichte klankbordgroep kijken wij hoe we de opmerkingen en aanbevelingen kunnen verwerken in het plan. Op deze manier werken wij aan een verbeterd plan.

Het definitieve plan zal worden gecommuniceerd met de omgeving en de basis vormen voor de bestemmingsplanprocedure die hierna in gang wordt gezet.

Verwacht wordt dat begin 2019 met de verkoop van de woningen zal worden gestart.

De woningbouwplannen zullen in het komende jaar verder worden uitgewerkt. Indien u geïnteresseerd bent in dit plan, kunt u zich vrijblijvend aanmelden via het interesseformulier op deze website. Wij houden u dan op de hoogte van de ontwikkelingen van het project. Indien u informatie wenst over het ontwikkelproces bij de gemeente Middelburg en de bestemmingsplanprocedure verwijzen wij u naar de website van de gemeente Middelburg.